Teslimat ve İade
Son güncellenme: 16/02/2022
MADDE 1- SATICI Ünvanı: JİNGLEON RADYO PRODUKSİYON olarak geçecektir. Adresi:  Akdurak mah. Doğu cad. No:36/2 Kandıra- Kocaeli Telefon: 0 850 840 81 85 E-mail: info@jingleon.com MADDE 2- KONU İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ'nin SATICI'ya ait "www.jingleon.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir. MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- TÜKETİCİ, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için TÜKETİCİ' nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya kişi/kuruluşa mail yoluyla teslim edilir. 4.3- Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için elektronik olarak SATICI internet sitesinde TÜKETİCİ adına açılmış olan üyelik altında kullanılabilir veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresinde belirtilen link aracılığı kullanılabilir olarak teslim edilir. Bu hizmet tipi için fiziksel gönderim sağlanmaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu hizmetin siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa kullanım kılavuzu/ları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması veya TÜKETİCİ tarafından SATICI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya TÜKETİCİ ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak TÜKETİCİ tarafından onay alınması ve bedelinin TÜKETİCİ'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6- Hizmetin tesliminden sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmet bedeli nakit olarak 3 gün içinde SATICI ‘ya ödememek zorundadır. Söz konusu ödeme alınmadığı takdirde;hizmet teslim edilmiş olacağından sözkonusu hizmetin bedeli ödenmediği takdirde SATICI yasal merciilere başvurarak, ücretin TÜKETİCİI’dan tahsilini isteyecektir. 4.7- SATICI mücbir sebepler veya hizmetin üretilmesi için gerekli ekipmanlarda kaynaklanan arıza, elektrik kesintisi, internet kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 4.8- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz. 4.9- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. 4.10- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm hizmetlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. 4.11- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. MADDE 5- CAYMA HAKKI TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmet/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren verilen hizmet için 7 gün içinde işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ'ye teslim edilen hizmetin SATICI'ya gönderildiğine ilişkin ödeme dekontu ve mail ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ'ye edilir. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler ve hizmet olarak sunulan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.   MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Bizi takip edin !